Omet al contingut

ESQUÍA PROTEGIT i AMB UN GRAN CAMP DE VISIÓ AMB ATOMIC i ESPORTS CUBIL

BASES LEGALS DE PARTICIPACIÓ A LA PROMOCIÓ “ESQUÍA PROTEGIT i AMB UN GRAN CAMP DE VISIÓ AMB ATOMIC i ESPORTS CUBIL”

1. ORGANITZADOR

L’organització i gestió del sorteig és responsabilitat d’ESPORTS CUBIL SLU amb domicili a: Carretera general 2, edifici Esports Cubil, L’Aldosa de Canillo, Principat d’Andorra i NRT: L-717281-M.

 

2 PARTICIPANTS

El sorteig està dirigit a totes les persones majors d’edat, residents de la comunitat econòmica europea, Regne Unit i Andorra que compleixin amb els requisits especificats a la publicació del sorteig a Instagram. Els empleats d’ESPORTS CUBIL i els seus familiars no podran participar al sorteig.

 

3. MECÀNICA DEL SORTEIG.

Per participar al sorteig, els participants hauran de seguir les següents instruccions:

 • Fer “M’AGRADA” a la publicació del sorteig
 • Seguir el compte d’Instagram de @esportscubil i @atomicski
 • Etiquetar a 2 amics als comentaris de la publicació i convida’ls a participar al sorteig de manera original.
 • Tenir un compte públic
 • Compartir als stories la publicació del sorteig i etiquetar al compte d’@esportscubil i @atomicski amb el hashtag #sorteigcubil
 • Podrà participar tantes vegades com vulgui sempre i quan no s’etiqueten a les mateixes persones
 • No es podran etiquetar perfils d’empresa o perfils de creadors.

 

4. TERMINI DE LA PARTICIPACIÓ

El termini per participar al sorteig comença el 29 de novembre de 2023 a les 00:00 i finalitza el 10 de desembre de 2023 a les 23:59. Les participacions rebudes fora d’aquest termini no seran considerades per al sorteig.

 

5. PREMI

El premi del sorteig consistirà en: una màscara d’esquí marca Atomic, model SAVOR BIG HD Black (valorada en 160€) i got commemoratiu dels 50 anys d’Esports Cubil (valorat en 2€).

El premi és personal i intransferible i no podrà ser canviat pel seu valor en efectiu, talla o qualsevol altre article.

 

 1. SELECCIÓ DEL GUANYADOR

Es triarà al guanyador mitjançant la plataforma AppSorteos de manera aleatòria per l’organitzador, entre tots els participants que hagin complert amb els requisits del sorteig. El guanyador serà anunciat el dia 11 de desembre de 2023 a les 12:00 mitjançant una publicació d’Instagram.

 

 1. COMUNICACIÓ AMB EL GUANYADOR I LLIURAMENT DEL PREMI

El guanyador podrà contactar amb ESPORTS CUBIL SLU durant un termini de 7 dies a comptar des de la data en la que s’anuncia al perfil de @esportscubil. En el cas que en el termini estipulat no hagués cap contacte es procedirà a, buscar un altre guanyador (suplent) i al cas que aquest segon guanyador tampoc contacti, es procedirà a declarar el sorteig sense guanyador.

La persona guanyadora o bé el seu suplent (si escau) haurà de presentar-se personalment a la nostra botiga per a recollir el seu premi durant la temporada d’hivern 2023-2024, en cap cas s’enviarà cap mena de premi per correu.

 

 1. TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals proporcionades pels participants seran tractades per l’organitzador d’acord amb l’establert en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals.

 

 1. MODIFICACIONS I ANUL·LACIÓ DEL SORTEIG

L’organitzador es reserva el dret de realitzar modificacions a aquestes bases legals en qualsevol moment, sempre i quan no perjudiquin els drets dels participants. Així mateix, l’organitzador es reserva el dret de cancel·lar o aplaçar el sorteig en cas de força major o circumstàncies imprevistes que ho facin necessari.

 

 1. RESPONSABILITAT

L’organitzador no es fa responsable dels possibles danys, perjudicis o lesions que puguin patir els participants durant el desenvolupament del sorteig o com a conseqüència de la seva participació al mateix. Així mateix, l’organitzador no es farà responsable de l’ús indegut o fraudulent dels premis per part del guanyador.

 

 1. ACCEPTACIÓ DE LES BASES LEGALS

La participació al sorteig implica l’acceptació plena i sense reserves de les presents bases legals. L’ incompliment de qualsevol de les normes o requisits establertes en aquestes bases legals donarà lloc a l’exclusió del participant del sorteig.