Vés al contingut

Política de privacitat

ESPORTS CUBIL

És compromís d’ESPORTS CUBIL el respecte de la privadesa dels usuaris i la protecció i seguretat de les seves dades personals.

L’usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a ESPORTS CUBIL. Així mateix, l’usuari garanteix que és major d’edat i que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En el cas que les dades aportades pertanyin a un tercer, l’usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a ESPORTS CUBIL per a les finalitats assenyalades.

1.- Àmbit d’Aplicació i Responsabilitat

Aquesta política de privacitat aplica a totes les dades personals recollides per ESPORTS CUBIL a la seva pàgina web.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb la present política de privadesa, l’usuari podrà posar-se en contacte:

• Correu electrònic: botiga@esportscubil.com
• Correu Postal: Carretera general 2, edifici Esports Cubil, l’Aldosa de Canillo, AD100, Principat d’Andorra

2.- Finalitats del tractament i base jurídica

ESPORTS CUBIL , tractarà les dades de l’usuari, de manera automatitzada, per a les següents finalitats específiques:

• Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic o de la web.
• Enviament de comunicacions sol·licitades per vostè en els formularis destinats a aquest efecte sobre els nostres serveis.

Aquest tractament es realitzarà sempre, previ consentiment de l’usuari mitjançant l’acceptació de la present política de privacitat.

3.- Comunicació de les dades

No existeix comunicació de dades personals.

4.- Encarregats de tractament

El tractament de les dades dels usuaris podrà ser realitzat per un prestador de serveis idoni, contractat per ESPORTS CUBIL. Aquest prestador de serveis únicament tractarà les dades per a les finalitats establertes anteriorment i seguint les seves precises instruccions, complint rigorosament les normes legals sobre protecció de dades personals, seguretat de la informació i altres normes aplicables. En cap cas els nostres encarregats del tractament o prestadors de servei tractaran les seves dades per a altres finalitats o les comunicaran a tercers.

5.- Termini de conservació

ESPORTS CUBIL conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per les quals van ser recollides així com els terminis de retenció legalment establerts, en els següents termes:

• Resolució de consultes formulades a través del correu electrònic o formulari web: 2 anys després de la seva contestació.
• Enviament de comunicacions sol·licitades per vostè en els formularis destinats a aquest efecte sobre els nostres serveis: 2 anys després de la seva sol·licitud.

6.- Drets dels usuaris

L’usuari podrà, en qualsevol moment i de forma gratuïta, exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades, a través dels mitjans establerts a l’apartat 1 de la present política.

En tot cas, s’informa a l’usuari que, en cas que consideri que ESPORTS CUBIL ha vulnerat, o ha pogut vulnerar els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable de protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, Agència de Protecció de Dades a través del seu web.

7.- Revocació del consentiment

L’acceptació de l’usuari al fet que les seves dades puguin ser tractades o cedides tindrà sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius. Per revocar aquest consentiment els usuaris podran contactar a través dels canals establerts a l’apartat 1 de la present política.

8.- Caràcter necessari de les dades sol·licitades

Les dades recollides per ESPORTS CUBIL en els diferents formularis a través de la seva pàgina web són necessàries per complir amb les finalitats expressades.
Per tant, si l’usuari no les facilités, ESPORTS CUBIL no podrà atendre la seva sol·licitud.

9.- Decisions Automatitzades

ESPORTS CUBIL podrà elaborar perfils dels usuaris, que permetrà l’adopció de decisions automatitzades, basades en la introducció d’informació realitzada pels usuaris en els diferents formularis amb la finalitat d’enviar les comunicacions comercials sol·licitades per vostè que s’ajustin a les seves característiques. En aquests casos, l’usuari tindrà dret a obtenir intervenció humana en la decisió, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió adoptada per ESPORTS CUBIL.

10.- Mesures de protecció de les dades personals

ESPORTS CUBIL empra mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc que presenta el tractament de dades, en particular com a conseqüència de la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.

11. Ús de “cookies”

Els portals web d’ESPORTS CUBIL utilitzen cookies pròpies i de tercers.

Open chat
Hola, com et podem ajudar?