Vés al contingut

Avís Legal

1. DADES IDENTIFICATIVES 

  • Titular del domini web és ESPORTS CUBIL SLU, societat mercantil andorrana, inscrita al Registre de societats del Govern d’Andorra, amb el número 903.342T. A partir d’ara, Esports Cubil.
  • Domicili social en Carretera general 2, casa Nova Batista, L’Aldosa de Canillo, AD100 Principat d’Andorra
  • N.R.T:  L-717281-M
  • Inscrit al Registre Tributari del Principat d’Andorra
  • Correu electrònic de contacte: botiga@esportscubil.com

2. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest portal d’Esports Cubil atribueix la condició d’USUARI, la quan cosa implica l’acceptació, des del dit accés i/o ús, de les Condicions Generals d’ús aquí publicades. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resultin d’obligat compliment. ESPORTS CUBIL SLU recomana a l’usuari llegir les condicions publicades atentament cada cop que accedeixi a aquesta web. L’accés a determinats continguts oferts a través d’aquesta web pot estar sotmès a certes condicions particulars pròpies, que, depenen dels casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions.

3. ÚS DEL PORTAL

Aquest domini proporciona l’accés a infinitat d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a Internet pertanyents a Esports Cubil o als seus llicenciats als quals l’USUARI pugui tenir accés. L’USUARI assoleix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En dit registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i licita. Com a conseqüència d’aquest registre, l’USUARI se li pot proporcionar un mot de pas de la que serà responsable, comprometent a fer un ús diligent i confidencial d’aquesta. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrum de discussió o grups de notícies) que Esports Cubil ofereix mitjançant el seu portal i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (i) incórrer en activitats lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys als sistemes físics i lògics d’Esports Cubil, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i, al seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. Esports Cubil es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infantesa, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultaran adequats per la seva publicació. En qualsevol cas, Esports Cubil no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de fòrum, xats u altres eines de participació.

4. PROTECCIÓ DE DADES

Esports Cubil compleix amb les directrius de la Legislació andorrana en matèria de Protecció de Dades de caràcter personal (Llei 29 2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals) i amb normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals dels usuaris. Per això, juntament amb cada formulari de recopilació de dades de caràcter personal, als serveis que l’usuari pugui sol·licitar a Esports Cubil, haurà de saber l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particular del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers al seu cas. Tanmateix, Esports Cubil informa que dóna compliment de les Lleis andorranes 12/2013, de 13 de juny, del comerç; 13/2013 de 13 de juny, de competència efectiva i protecció del consumidor i 20/2014 de 16 d’octubre, reguladora de la contractació electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat en un espai digital i sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials en cada moment.

5. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Esports Cubil per si mateix o com cessionària és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’Esports Cubil o bé de els seus llicenciats. Tots els drets reservats. En virtut del disposat a la llei andorrana de drets d’autor de 10 de juny de 1999 queden expressament prohibides la reproducció, distribució i comunicació pública, inclosa la seva modalitat de la posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’Esports Cubil. L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’Esports Cubil. Podrà visualitzar els elements del portal i inclús imprimir, copiar i emmagatzemar-ho al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic a condició que sigui, únic i exclusivament, pel seu ús personal i privat. L’USUARI s’haurà d’abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguis instal·lat a les pàgines d’Esports Cubil.

6. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Esports Cubil no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions als continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius als continguts, a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. En conseqüència, la titular de la web no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat d’aquesta web ni dels seus continguts, tant dels propis com d’altres direccions web als que es pugui accedir mitjançant enllaços, per això la utilització dels mateixos per part de l’usuari és dur a terme per compte propi i risc i sense que en cap moment pugui exigir responsabilitats al titular de la web en aquest sentit. El titular de la web no serà responsable de cap tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, de la informació adquirida o accedida a través d’aquesta web, de virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions al servei o transmissió, o fallades en línia. Queda prohibida la transmissió o enviament a través d’aquesta web de qualsevol contingut il·legal o il·lícit, virus informàtics o missatges que, en general, afectin o violin els drets del titular de la web o de tercers.

7. MODIFICACIONS

Esports Cubil es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu portal, puguin canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten mitjançant de la mateixa com la forma en la qual aquest apareguin presentat o localitzats al seu portal.

8. ENLLAÇOS

En el cas que en nom del domini es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, Esports Cubil no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliens, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquest hipervincles o altres llocs d’Internet. De la mateixa manera la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

9. DRET D’EXCLUSIÓ

Esports Cubil es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents condicions generals d’ús.

10. GENERALITATS

Esports Cubil perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

11. MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

Esports Cubil podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

12. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre Esports Cubil i l’USUARI es regira per la normativa andorrana vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals del Principat d’Andorra.

Open chat
Hola, com et podem ajudar?